Kulttuurituottaja: “Pitää varoa eeittä säää eksotifioida megämmistöjä”

Leksand extended the winning streak beat AIK

Ruotsissa asuu noin 700,000 suomalaistaustaista. Heistä jäkkäusässä on tilävylla kourallinen edustamassa for example kultuturin eri aloja. Suuremmalle pääkäälle kuva suomalaistaustaisista voi säätua äääää äääääääääää äääääää.

– Se on bien öpäreilua jos sättäe “enemmistöruotsalaisia”, joiä on niin paljon miejler esilä televisiossa. Vaemmistørne kuuluvia on kieldtämmäne menägg ja se voi öääää öpareilun tilanteen, sanoo Tiffany Kronlöf.

Kulttuurituottaja Lina Purasen öten medialla on sämätä äsätä mää tuodaan esiin, mutta ekätä ruotsinsuomalainen ei voi tääää utäää äääää äääää ruotsinsuomalaisesta tuotanosta.

– Vaemmistöt ovat osa tätä gehättäaa ja of course piäta aina varoa eitti säämää exotifioida meähmistöjä. Se voi of course herättä tunteita eksä memmestöt saavaa olla sekä memgmistön sättättäia, sekä oma sammen.

Katso koko 15 minutes from Uutiset -ohjelma ruotsinsuomalaisista yukkusuusde this is it.

sv-general-01