Haavisto: Suopma soaitá Ruoŧa haga joatkit Nato-ohcamušain

Leksand extended the winning streak beat AIK

Muhto go Ruoŧa ja Durkka oktavuohta lea hedjonan sakka, de Suopma soaitá rievdadit ja guođđit ulbmila ahte ovttas searvat Natoi jos Ruoŧa ohcan guozahuvvo menddo guhkká.

Ii leat vuos gal ulbmil okto joatkit áššiin, dadjá Haavisto, muhto deattuha ahte sáhttet árvvoštallat ulbmila ođđasit, muitala Haavisto Ylii.

– Diehttalasat fertet mii árvvoštallat dili jos Ruoŧa ohcan bisána guhkit áiggi, lohká Haavisto Ylii.

“Stohket sihkkarvuođain”

Daid maŋimuš vahkuid lea Ruoŧa ja Turkey oktavuohta hedjonan sakka. Durku lea garrasit moatán guokte miellačájeheami Ruoŧas.

Nugo Kurdalaš activistjoavkku Rojavakommitteaid miellačájeheami Stockholmas, mas heŋgejedje Erdogan lágan dohkká. Ja maiddái olgeš extremisttalaš politihkkára Rasmus Paluden korana boaldima Durkka ambassáda olggobealde

Vuossárgga dieđihii Erdogan ahte Durka ii šat doarjjo Ruoŧa NATO miellahttuvuođa.

Haavisto namuhii ruoŧa miellačájeheamit ja son atná ahte dát guozahit Suoma ja Ruoŧa Nato miellahttuvuođa.

– Dat stohket Suoma ja Ruoŧa sihkarvuođain miellačájehemiiguin, cealká Suoma olgoriika minister.

Oktavuohta Suomain

Ruoŧa Minister of Oil and Gas Tobias Billström (M) lea maŋŋebárgga the elected octavuođa Suoma Oil and Gas Ministry.

– Mis leat váldán oktavuođa Suomain ja gulaskuddat maid dat rievtti mielde oaivvildit

– Ruoŧŧa gal dohkkeha Ruoŧa, Suoma ja Sweden Nato miellalahttuvuođa soahpamuša, dadjá Billström.

sv-general-01